WELCOME TO MY DREAMS

сряда, 28 октомври 2009 г.

Kseniya Simonova is a Ukrainian artist who just won Ukraine's version of "America's Got Talent." She uses a giant light box, dramatic music, imagination and "sand painting" skills to interpret Germany's invasion and occupation of Ukraine during WWII.


Kseniya Simonova е украински художник, който току-що спечели украинската версия на "Америка's Got Talent". Тя използва гигантски светлина кутия, драматична музика, въображение и "живопис пясък" умения за тълкуване нахлуването на Германия и окупация на Украйна по време на Втората световна война.