WELCOME TO MY DREAMS

неделя, 22 февруари 2015 г.

Прошка искам... прошка давам...ПРОСТЕТЕ ...
Прошка искам днес
от вас, с които срещна ме Съдбата .
За Прошката ... за нея няма ден ,
но този е повеля на Душата ...
ПРОСТЕТЕ МИ ...
За грешките неволни
в мигове объркани и сложни ...
Прошка искам от сърце... и прошка давам .
С благодарност и любов за всеки ден
в добро и лошо споделен ...