WELCOME TO MY DREAMS

неделя, 10 май 2015 г.

by Vili

by Vili
Тръгвай принце, бягай далече
върви в гори Тилилейски на юг.
Не се връщай никога вече,
без теб ми е леко, а с тебе е студ.
Вземи и с тебе и онази пантофка.
Не ми е по мяра, а и е демоде.
Стяга ме леко, криви ми походката,
дай я на някоя от Шанз Елизе.
Бягай далече! Нали ме разбра?
Не съм за тебе добрата принцеса.
Аз съм пламък, вихрушка, мечта
и не приличам на онази контеса.
Яхвай коня си! Още сега. Тръгвай!
Не ми дължиш обяснения.
Бях за тебе само игра. Списък,
партия шах с приключения.
Аз ще легна до старото блато,
ще послушам гласът на нощта
ще целуна зелената жаба.
А принцът ли?... Се превърна в овца...