WELCOME TO MY DREAMS

петък, 1 април 2016 г.

Пролет ...Вървя по своя път със бавни стъпки
прегърнала желанието си
да те посрещам...
Лъха вятър нежен – като тръпка,
и се отронва в моите коси като надежда –
бял и розов цвят от прецъфтяващи дървета...

Spring ... go my way with slow steps
hugged his desire
to meet ...
Breathes gentle wind - a thrill
and blow off in my hair as hope -
white and pink color of overblown trees ...

Няма коментари: