WELCOME TO MY DREAMS

сряда, 27 април 2016 г.

Воскресение / HE IS RISEN !!!Него го предадоха.
От Него се отрекоха.
Той беше осъден. Отхвърлен. Бит. Подиграван. Хулен. Оплют.
Той беше разпнат.
Изоставен...
Но Той изпълни Волята на Отца.
Той изкупи греховете на Човечеството.
Той беше смирен. Изцеряваше болни.
Прощаваше...
Той отдаде своя живот. За нас...
ДНЕС НЕГО ГО НЯМА СРЕД МЪРТВИТЕ.
ТОЙ ВОСКРЕСЕ!!!

He was betrayed.
Him is denied.
He was convicted. Rejected. Bit. Mocked. Vilified. Spat.
He was crucified.
Abandoned ...
But he fulfill the Will of the Father.
It redeem the sins of mankind.
He was humble. He healed the sick.
He forgave ...
He gave his life. About us...
Today it is not among dead.
HE IS RISEN !!!

Няма коментари: