WELCOME TO MY DREAMS

петък, 19 февруари 2016 г.

Приказка за вечната любов / A tale of eternal love


Според древна елинска легенда хората някога не са изглеждали като днес. Мъжът и жената били съединени в едно цяло, с две лица - мъжко и женско, обърнати на различни страни. С едно тяло и две сърца, които туптели в еднакъв ритъм. Но Зевс се разгневил на човека, ударил го с мълния и го разсякъл на две. И захвърлил двете половинки в двете посоки на света.И казал – нека отсега нататък всеки от вас да броди по света и да търси своята половинка...И от тогава хората ходят по Земята и всеки един от тях търси своята полoвинка...
А когато я намери – се чувства неземно щастлив...

According to ancient legend Hellenic people ever not look like today. The man and woman were united in one, two persons - male and female, facing different countries. With one body and two hearts beating in the same rhythm. But Zeus is angry with the man hit him with lightning and slashed in half. And he threw two halves in both directions of world. But said - let henceforth each of you to wander the world and seek his mate ... And then people walk the Earth and each seeks his mate ...
And when you find - feels happy unearthly...

неделя, 7 февруари 2016 г.

Бленуван танц / Daydreaming dance

Всеки иска да бъде щастлив.
Кое ни прави щастливи? Надеждата - фалшива, реална или истинска?..... Дали е вярно, че всеки има живота, който иска? ...
Нищо не ни пречи да помечтаем...
Приятен и романтичен ден...

Everyone wants to be happy.
What makes us happy? Hope - false, real or true? ..... Is it true that everyone has a life you want?
Nothing prevents us to dream ...
Pleasant and romantic day ...