WELCOME TO MY DREAMS

сряда, 27 април 2016 г.

Воскресение / HE IS RISEN !!!Него го предадоха.
От Него се отрекоха.
Той беше осъден. Отхвърлен. Бит. Подиграван. Хулен. Оплют.
Той беше разпнат.
Изоставен...
Но Той изпълни Волята на Отца.
Той изкупи греховете на Човечеството.
Той беше смирен. Изцеряваше болни.
Прощаваше...
Той отдаде своя живот. За нас...
ДНЕС НЕГО ГО НЯМА СРЕД МЪРТВИТЕ.
ТОЙ ВОСКРЕСЕ!!!

He was betrayed.
Him is denied.
He was convicted. Rejected. Bit. Mocked. Vilified. Spat.
He was crucified.
Abandoned ...
But he fulfill the Will of the Father.
It redeem the sins of mankind.
He was humble. He healed the sick.
He forgave ...
He gave his life. About us...
Today it is not among dead.
HE IS RISEN !!!

неделя, 24 април 2016 г.Днес цветята ухаят. Днес цветята танцуват.
Днес цветята мечтаят. Днес цветята празнуват.
Днес изпъстрена нежност над света се разстила,
с аромат от надежда…
Днес ехти над земята този празник вълшебен,
отреден за цветята…

Честита Цветница на тези, които носят имена на цветя!
Честит Празник на всички!
Нека дните ни бъдат изпъстрени, цветни и красиви!

петък, 1 април 2016 г.

Пролет ...Вървя по своя път със бавни стъпки
прегърнала желанието си
да те посрещам...
Лъха вятър нежен – като тръпка,
и се отронва в моите коси като надежда –
бял и розов цвят от прецъфтяващи дървета...

Spring ... go my way with slow steps
hugged his desire
to meet ...
Breathes gentle wind - a thrill
and blow off in my hair as hope -
white and pink color of overblown trees ...